ਸੁੱਕਾ ਸਾਉਣ –
ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 
ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼

ਸੰਜੇ ਸਨਨ