ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ–
ਫੁੱਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਖ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ