ਸਾਵਣ-
ਰੰਗਲੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ 
ਪਰੇਮੀ ਜੋੜਾ

sawan-
a couple shares
a florescent umbrella

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ