ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ-
ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨਾਲ ਟਕਰੋਦਿਆ
ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਬਿਹਰੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ