ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੁ 
ਸੱਸ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ-
ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਈ ਨੂੰਹ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ