ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ 
ਰੱਖਿਆ ਚੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ –
ਅੱਖ ‘ਚ ਅੱਥਰੂ

mitti te
rakhia chambay da phul
athroo naal
(dedicate to my late love)
ਮਜ਼ਹਰ ਖਾਨ