ਮਾਹੀਏ ਦਾ ਖ਼ਤ –
ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 
ਗਿੱਲਾ ਸੁਰਮਚੂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ