ਝੁਕਿਆ ਸਰਕੰਡਾ
ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ..
ਬਣਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ

ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ