ਬੱਸ ਵਿਚ ਔਰਤ
ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਸੇ ਘੱਟ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ