ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ–
ਤੜਕੇ ਉਠ ਦੇਖਿਆ 
ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਕੁਦਰਤ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ