ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ 
ਮਨ ਨ੍ਸ਼ਿਆਵੇ 
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ