ਝੁਕਿਆ ਸਰਕੰਡਾ
ਬਣਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ