ਪੁੱਲ ਚੜਦਿਆਂ
ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬੇਹਾਲ 
ਭਾਰੀ ਸਵਾਰੀ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ