ਪੀਡੀ ਹੋਈ-
ਉਡਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ
ਵਿਦਾਇਗੀ ਗਲਵਕੜੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ