ਚਮਕਿਆ ਜੁਗਨੂੰ-
ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਹਾ ਦਿਸਿਆ
ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ