ਮੁੜ੍ਹਕੋ ਮੁੜ੍ਹਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਚੱਬੇ 
ਗੂੰਗਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚਾ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ