ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਹੇਕ 
ਧੁਖਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦਾ 
ਵਧ ਗਿਆ ਸੇਕ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ