ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ-
ਉਸਦੀ ਗੱਲੀ ਲੰਗਦਿਆਂ 
ਦਿਸਿਆ ਚੰਨ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ