ਖੱਖੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ 
ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ 
ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ