ਉੱਡੀ ਧੂੜ
ਭੁੱਬਲ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ 
ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੂੰਦ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ