ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ 
ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ 
ਆ ਬੈਠਾ ਜੁਗਨੂੰ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ