ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ
ਬੁੱਲਾਂ ‘ਚ ਐਨਕਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ