ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ –
ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਲਟੈਣ ‘ਚ ਨਿਕਲੀ
ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ