ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ –
‘ਕਠੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ
ਸੁਰਖ ਸਿਆਹ ਪੱਤੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ