ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੀ ਟੂਟੀ
ਦੋਧੀ ਦੁੱਧ `ਚ
ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ

ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ