ਮੰਜਾ ਝਾੜਦਿਆਂ–
ਫਰਸ਼ ਤੇ ਛਣਕੀ 
ਟੁੱਟੀ ਵੰਗ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ