ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ –
ਆਹਾ! ਦਿਸੇ ਦੋਨੋ ਇਕਠੇ 
ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਚੰਨ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ