ਇੱਕੋ ਦਰ ਵਲ
ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ
ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਿਆਂ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ