ਢੱਕ ਲਿਆ 
ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 
ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ