ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਲੱਭੇ 
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆਂ 
ਕਰੋੜਪਤੀ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ