ਮਹਿਕ ਰਹੀ 
ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ 
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਨੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ