ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ 
ਬੰਨਿਆ ਤਾਵੀਜ਼

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ