ਵਿਸਾਖੀ—
ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕਾਂ ਤੇ
ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਧੁੱਪ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੰਛੀ