ਵਿਹੜੇ ਮਹਿਕੇ
ਚੰਦਨ ਦਾ ਚਰਖਾ
ਤੇ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ