ਚਮਕੇ ਸੂਰਜ
ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀ ਦੀ
ਅੱਖ ‘ਚ ਕਲਸ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ