ਖੁਸ਼ਕ ਬੁਲ੍ਹੇ
ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਰਹੀ
ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਟੀਸੀ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ