ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ

ਬੀਮਾਰ ਕਬੂਤਰ
ਘਰ ਬੈਠਾ
ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਯਾ ਸਤਨਾਜਾ …
bimar kabootar
ghar baitha
maa ne paya satnaja….