ਚਰਨ ਗਿੱਲ

Behnam Ghasemi
ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ
ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਗਈ ਬਰਫ਼
ਹੋਰ  ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ