ਬੂਹਿਓਂ ਪਾਰ ਟਿਕਟਿਕੀ 
ਹਰ ਲਮਹਾ ਲੰਘਿਆ 
ਟਿਕ ਟਿਕ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ