ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਚੰਨ
ਆ ਰੁਕਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਚ
ਬਗੈਰ ਆਹਟ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ