ਵਿੱਕੀ ਸੰਧੂ

ਸੂਝਵਾਨ ਤਾਰੂ –
ਜੁਲਫਾਂ ‘ਚ ਉਲਝ
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਡੁਬਿਆ