ਦੰਗਈ-
ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਿਆ
ਲਕੋ ਰਿਹਾ ਖੰਜ਼ਰ

ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ