ਠੰਡਾ ਦਿਨ
ਬੰਦ ਤਾਕੀ ਥਾਣੀ
ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ