ਠੰਡਾ ਦਿਨ
ਬੰਦ ਤਾਕੀ ਥਾਣੀ
ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ