ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ–
ਪੱਤੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਟਿਕਿਆ
ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੋਤੀ

ਰਜਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ