ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ

ਦਹਿਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਨੋਟ: ਦਹਿਕਾਨ = ਕਿਸਾਨ