ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ
ਰੀਂਗਦਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ
ਸਿਗਨਲ ਬੇਮਾਨੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ