ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਝੱਖੜ
ਝੜ ਰਿਹੈ ਗੁਲਾਬ
ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ