ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ
ਲੰਘੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੀਰ
ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ