ਟੁੱਟੀ ਟਹਿਣੀ…

ਕੁਮਲਾਏ ਫੁੱਲ ‘ਤੇ

ਭੌਰਾ ਮੰਡਰਾਏ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ