ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ
ਇਕ ਭੁੱਖਾ ਕਾਮਾ..